Yritykseni on erikoistunut suoraviivaisten markkinatutkimusten, analyysien ja
liikkeenjohdon strategiaprojektien läpivienteihin

Lue alta esimerkki toimeksiannosta.

ESIMERKKI

Esimerkki asiakasyritykselle toimitetun kasvustrategian läpiviennistä.

– Toimeksiannon kesto 1 – 3 viikkoa
– Konsultointipalkkio 4,000 – 10,000€ + alv, riippuen halutun strategiaprojektin laajuudesta.
1. ASIAKASYRITYKSEN
NYKYTILAN SELVITYS

Dokumentoidaan asiakasyrityksen liiketoiminnan/tuoteryhmän nykytila. Liikevaihto, kannattavuus, hinnoittelu, asiakkuudet ja kyvykkyydet.

Mikäli kyseessä on uusi liiketoiminta, tämä osa-alue voidaan käydä pintapuolisesti.

2. KOKONAISMARKKINAN JA
KILPAILIJAKENTÄN TUTKIMUS

Tehdään markkinaselvitys mm. markkinan koko, kilpailijoiden lukumäärä, kannattavuus, trendit ja arvio markkinoille pääsystä.

3. ARVIO LIIKETOIMINTAPOTENTIAALISTA
JA HYÖTYLASKELMA

Arvioidaan liiketoimintapotentiaali perustuen nykytilan ja markkinan selvityksiin.

Lasketaan auki hyötylaskelma.

Annetaan suositus etenemisestä.

Lisätietoja?

Voit lähettää lisätiedustelun palveluistani yhteydenotto-lomakkeen kautta.