JUSSI JÄRVINEN CONSULTING - ESITYKSIÄ

Ohessa tuottamiani esityksiä vapaasti käytettävissänne (linkki Slideshareen).

EKOSYSTEEMIAJATTELU

EKOSYSTEEMIAJATTELU (ppt) esitysmuotoinen dokumentti johdatuksena ekosysteemiajatteluun sisältäen havainnollisia esimerkkejä

KONSUMERISAATIO

KONSUMERISAATIO (ppt) esitysmuotoinen dokumentti johdatuksena konsumerisaation megatrendiin, joka vaatii yrityksiä ajattelemaan toimialansa liiketoimintalogiikan uudella tavalla

ASUMINEN PALVELUNA

ASUMINEN PALVELUNA (ppt) – uskon vahvasti asumisen palvelullistumiseen, joka aggregoi mukanaan ison osan nykyisistä kuluttajasektorin palveluista. Katso esitykseni mahdollisesta tuotteistuksesta.

Ei kommentteja